Редакційна політика

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням директора

ТОВ «Редакція газети «Весть»

від 10 січня  2023 р.

 

Директор ТОВ

 

Макуха О.В.            П.І.Б.

М.П.

 

 

Редакційна політика ТОВ «Редакція газети «Весть»

        Викладені нижче засади редакційної політики розроблені та впроваджуються з метою належної підготовки авторів і редакторів до взяття на себе певних викликів, не виходячи при цьому за межі тих норм, на які спирається репутація друкованого видання газети «Весть» як виробника збалансованих та неупереджених новин.

Засади редакційної політики є обов’язковим правилом для всіх, хто долучається до створення публікацій, незалежно від місця роботи та форми співпраці: на позаштатній чи штатній основі.

 

Конфлікт інтересів

Співробітники газети «Весть» не задовольняють будь-які і будь-чиї політичні, етичні, релігійні або фінансові інтереси. Якщо подібні дії мають місце, то це є прямий конфлікт інтересів. У жодному випадку – ані з метою власного збагачення, ані в будь-яких інших цілях, включно з політичними – співробітники газети «Весть» не повинні допускати своєї дискредитації в очах громадськості.

Головне корпоративне правило:  співробітники «Весті» або їхні родичі, якщо вони не є ньюзмейкерами, не можуть бути фігурантами новин. Будь-яка згадка в новинах про наших співробітників повинна бути окремо узгоджена з керівництвом газети, аби уникнути конфлікту інтересів і викривленого тлумачення.

 

Мова

Контент публікується українською мовою. У мові ми користуємося чинним правописом та чинними словниками.

 

Правдивість

Ми зобов’язані піддавати інформацію неодноразовій перехресній перевірці Найкраще, якщо вона підтверджена з трьох джерел.

 

Суспільний інтерес

Основним правилом та рушієм при підготовці матеріалів є суспільний інтерес. Якщо він присутній, журналісти вирушають збирати факти.

 

Джерела

Важливо переконатися, що ці джерела є дійсно надійними і незалежними.  Журналісти видання мають право зберігати свої джерела у таємниці, згідно чинного законодавства. Не допускаються інсценовані події, вигадані приклади чи історії.

Журналісти газети «Весть» в жодному разі не повинні вводити в оману своїх читачів, а отже вигадувати власні діалоги, коментарі чи історії, робити фото- чи відеопостановки для кращої ілюстрації публікації. Якщо це вкрай необхідно, то про ви повинні обов’язково про це повідомити аудиторію.

 

Архівний матеріал

Архівний матеріал, використаний для ілюстрування актуальної проблеми або події, має бути чітко позначений як такий, може спричинити бодай найменшу небезпеку того, що використання матеріалу з однієї події для ілюстрування іншої може ввести аудиторію в оману. Мають бути обов’язкові коментарі і підписи, за яких обставин та коли був створений контент.

 

Виправлення помилок

Своєчасне виправлення помилки може відохотити потерпілу сторону від подання скарги. Бажаного ефекту досягне спростування, в якому буде чітко названо помилку і сказано, що мало бути насправді. Не допускається свідоме розміщення неправдивої, наклепницької інформації. Під категоричною забороною злий умисел.

 

Неупередженість

Публікації у газеті «Весть» створюються на засадах неупередженості, відкритості й відвертості. Журналісти повинні бути незмінно чесними з джерелами інформації і ставитися до них з повагою.

 

Персоналії

Для нас немає недоторканних осіб, згадки про яких ми уникаємо або не беремо у них коментарів. Усі політики та громадські діячі є рівними для нас. Публічні особи повинні бути готовими до критики.

 

Прагнення до гендерної рівності

Журналістки та журналісти газети «Весть»  дотримуються гендерного балансу при підготовці матеріалів:

–         не продукують контенту (як текстового, так і візуального), який сприяє сексуалізації та об’єктивації жінок;

–         використовують фемінітиви на позначення професій, посад, видів діяльності, зайнятості жінок

–         не акцентують увагу на расовій приналежності, громадянстві, соціальному статусі жінок і чоловіків

–         при висвітленні різноманітних суспільно-політичних тем, професійних здобутків (успіхів) жінок не акцентують уваги на їх зовнішності (одяг, зачіска, макіяж, аксесуари тощо), не запитують, чи є в них час на сім’ю, господарство тощо

–         уникають засудження, оціночних суджень щодо життєвого вибору жінок і чоловіків;

–         уникають віктимізації (переведення відповідальності і вини за скоєне насильство на постраждалу особу, наприклад, щодо тих, хто постраждали від торгівлі людьми, домашнього чи сексуального насильства, опинилися у сфері проституції та ін.).

 

Безсторонність

Безсторонність – це одна з основних вимог, яка поширюється на всі публікації та підрозділи газети «Весть». Ми маємо об’єктивно та неупереджено висвітлювати спірні теми у новинах та статтях, де обговорюються проблеми державної політики, політичні або трудові конфлікти. Ми не висловлюємо власної думки про поточні події чи питання державної політики в новинах.

При повідомленні новин про трудові або політичні конфлікти слід протягом усього конфлікту приділяти однакову увагу позиціям і поглядам обох сторін. Аудиторія не повинна  робити з публікації висновків про особисті погляди автора (журналіста) на спірні питання.

 

Рекламні згадки про товари/послуги та їх розміщення

Будь-яка згадка у публікаціях про товари й послуги, що надаються комерційною компанією, повинна бути виправданою з редакційного погляду і не мати рекламного характеру. Всі рекламні матеріали мають бути спеціально позначені і розміщені згідно з законодавством.

 

Сторонні інтереси

Як штатні, так і позаштатні і співробітники, що працюють над створенням публікацій та іншого контенту, не повинні мати жодних сторонніх інтересів чи зобов’язань, які могли б завдати шкоди репутації газети «Весть» чи взаємній довірі між мережею та її аудиторією в тому, що стосується безсторонності, справедливості та чесності.

 

Недоторканність приватного життя

Важливою засадою діяльності є безумовне шанування права на недоторканність приватного життя і справедливе трактування, яке, утім, не виключає права розслідувати питання, що є предметом суспільного інтересу. Приватні справи, кореспонденція та розмови не підлягають розголошенню, якщо цього недвозначно не вимагають суспільні інтереси.

 

Секс

Публікації, в яких висвітлюється тема сексу, повинні:

 •     бути чітко і належним чином позначені;
 •     містити сексуальні сцени, тільки якщо вони цілком виправдані з редакційного погляду, а не заради насолоди;
 •     не містити приниження честі і гідності сексуальних меншин чи будь-яких гомофобських висловлювань;
 •     у будь-який час дотримуватися певних меж у показі відвертих сексуальних сцен;
 •     з особливою обережністю подавати матеріали про прояви сексуального насильства чи садизму.

 

Насильство

Під час публікацій матеріалів зі сценами насильства слід зважити на їхню доцільність. Сцен надмірного насильства слід уникати взагалі. Адже інтернет можуть читати та переглядати діти, а також люди з нестабільною психікою. Не використовуємо на головних фото зображень мертвих тіл та крові.

 

Гендерна політика газети «Весть»

У внутрішньоредакційній поведінці є неприпустимим:

 • ставлення до колег, як до обслуговуючого персоналу;
 • харасмент (сексуальні домагання);
 • психологічний тиск, вербальна зневага, приниження за ознакою статі/гендерною ознакою;
 • сексистські жарти й анекдоти;
 • перешкоджання в роботі, стигматизація за ознакою статі;
 • підбурювання до ворожнечі, насилля.

 

Редакція зі свого боку:

 • вітає і сприяє підвищенню рівня компетентності своїх працівників/працівниць з гендерної тематики;
 • вагітним, батькам (і жінка, і чоловікам), у яких є малі діти, забезпечує гнучкий графік роботи;
 • забезпечує всім працівникам і працівницям рівні умови для навчання та кар’єрного зростання;
 • не ділить теми майбутніх матеріалів (а отже – і завдання) на «жіночі» та «чоловічі», тим самим не підтримує стереотипи й дає можливість всебічного розвитку та реалізації своїх співробітників і співробітниць;
 • забезпечує необхідні умови для комфортної роботи та рівну оплату праці та для жінок і чоловіків